` Paszporty
Paszporty
Drukuj

id

Paszporty dla psów, kotów i fretek w podróy po Unii Europejskiej

 


Wejcie Polski do Unii Europejskiej uatwio Polakom podróowanie po Europie, natomiast ich domowym zwierztom przeciwnie. Nasze psy, koty i fretki, aby pojecha z nami w podró po rozszerzonej Europie, musz mie wasne paszporty.

Paszport - 4 strony


Dokument jest dwujzyczny (w Polsce polsko-angielski). Paszport suy do identyfikacji zwierzcia, dlatego konieczne jest dodatkowe oznaczenie pupila przy pomocy tatuau lub mikroczipa. Tatua u zwierzcia jest jedynie rozwizaniem przejciowym. Docelowym sposobem oznakowywania zwierzcia bdzie w przyszoci wszczepianie mikroczipa. Informacje jakie zawarte s w paszporcie:
 

 

  • dane o wacicielu / wacicielach;
  • opis zwierzcia + jego zdjcie (niekonieczne),
  • oznaczenia zwierzcia (informacje o tatuau i / lub mikroczipie;
  • informacje o szczepieniach przeciwko wcieklinie (data szczepienia: minimum 30 dni przed wyjazdem i nie póniej jak 12 miesicy w chwili  przekraczania granicy);
  • informacje o wyniku badania serologicznego wskazujcego poziom przeciwcia wirusa wcieklizny (obowizuje do niektórych krajów).W gabinecie weterynaryjnym


W naszym gabinecie mona wyrobic paszport oraz zaczipowac pupila przed wyjazdem za granic. Udzielamy równie informacji na temat podróowania z psem, kotem na terenie Unii Europejskiej jak równie do innych krajów poza UE. W miar moliwoci suymy pomoc i rad.

Poprawiony ( sobota, 18 czerwca 2011 12:04 )